Demt-flex en MVO

Demt-flex staat middenin de maatschappij. En dus vinden we het belangrijk dat wij die maatschappij, inclusief de natuurlijke omgeving, geen onnodige schade toebrengen. Maar veel liever gaan we een stap verder en leveren we een positieve bijdrage aan het overwinnen van maatschappelijke uitdagingen. Dat doen we met dezelfde aanpakkersmentaliteit die onze medewerkers kenmerkt. En door projecten op te pakken die een concreet verschil maken. Denk aan het opleiden en uitzenden van mensen die een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Of aan het ondersteunen van lokale initiatieven die buurten en wijken veiliger, beter, mooier en/of ‘gewoon’ leuker maken. Welke projecten dat precies zijn?

Statushouders begeleiden met leermeesters in de bouw en techniek mensen naar een betaalde baan. Deze samenwerking met het Werkgevers Service Punt loopt in Delft, Den Haag en Tilburg.

Jongeren in de lift is een initiatief van het MKB in Den Haag dat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt met het vinden van een betaalde baan.

Stichting To Reach It zet zich in om ex-gedetineerden en/of verslaafden te begeleiden naar een terugkeer in de maatschappij. Demt-flex neemt deel aan het onderdeel’ ‘Ride To Return’. Hierbij ontmoeten tien ondernemers tien ex-gedetineerden of ex-verslaafden door samen te fietsen en te trainen. Een traject van vijf maanden met een tweedaagse fietstocht als afsluiter. Of als startschot van een baan…

Stichting NELIS leidt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op tot glazenwasser. Demt-flex plaatst deze jongeren als verlengstuk van stichting NELIS bij opdrachtgevers.

Werkse! Delft is een MVO platform voor ondernemers waar contacten worden gelegd en gezamenlijk wordt besproken waar en hoe we statushouders aan een baan kunnen helpen.

Samen bereik je meer
Webdesign & Webdevelopment door Webtraders